O Velikonocích jsem se vypravil na malý výlet do německého města Regensburg. Řezno, jak se městu říká česky, je s naší zemí úzce provázáno. Dnes například tím, že se tu v supermarketu hravě domluvíte česky, v minulosti nás však spojovaly spíše dějiny.

České země totiž až do vzniku samostatného biskupství v 10. století spadaly pod řezenské opatství. Mě však spojení naší země s Řeznem zajímalo z jiného úhlu pohledu. Město stojí na starém keltském opidu, později zde stála římská pevnost i germánské hradiště. A právě sem 19. ledna roku 845 n. l. dorazilo 14 českých knížat, aby zde přijalo křest. Asi toto gesto nelze chápat jinak než jako politický akt vazalství Čechů na Franky, nebo vzdor proti Velké Moravě, neboť po svém návratu se knížata zase poklonila pohanským bohům. Na zdi kostela sv. Jana je dnes vidět pamětní deska popisující tento akt.

V Řezně je ještě jedna památka spojená s Čechy. Nedaleko katedrály vede přes Dunaj kamenný most ze 12. století. Jistě nepřekvapí informace, že tento most se stal předlohou pražského Juditina mostu. Dokonce by oba mosty měla spojovat stejná postava architekta. Zatímco Juditin most vzala roku 1347 velká voda, regensburský most stále stojí (v době mé návštěvy byl však z části v opravě) a mohl jsem tak na něm snít o dobách zašlých a zapomenutých.

Vořech před pamětní cedulí
Řezno 2016
Stromová cesta
Ent v řeznu

Druga na Soundcloud

Koncerty

  • 22. březen 2019
    Koncert se Svargou
  • 11. duben 2019
    Blavicon 2019
  • 27. duben 2019, 16:00
    Beltaine 2019

CD Pramenům a vílám

Partneři

 

Logo ČPS
© 2019 Kapela Druga   |  Joomla Templates by   Joomzilla.com
Back to Top